Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
 • [:CS]Virtuální prohlídka[:de]Virtueller Rundgang[:en]Virtual Tour[:SK]Virtuálna prehliadka[:RU]Виртуальный тур

  [:CS]Virtuální prohlídka[:de]Virtueller Rundgang[:en]Virtual Tour[:SK]Virtuálna prehliadka[:RU]Виртуальный тур

 • [:CS]Jídelní lístek[:de]Menü[:en]Menu[:RU]Меню[:SK]Jedálny lístok

  [:CS]Jídelní lístek[:de]Menü[:en]Menu[:RU]Меню[:SK]Jedálny lístok

 • [:CS]Naše piva[:de]Unsere Biere[:en]Our beers[:RU]Наше пиво[:SK]Naše pivá

  [:CS]Naše piva[:de]Unsere Biere[:en]Our beers[:RU]Наше пиво[:SK]Naše pivá

 • [:CS]Jsme na Facebooku[:de]Wir sind auf Facebook[:en]We\\\\\\\\\\\'re on Facebook[:RU]Мы на Facebook[:SK]Sme na Facebooku

  [:CS]Jsme na Facebooku[:de]Wir sind auf Facebook[:en]We\\\\\\\\\\\'re on Facebook[:RU]Мы на Facebook[:SK]Sme na Facebooku

 • [:CS]Naše akce a slavnosti[:de]Unsere Veranstaltungen und Feste[:en]Our events and festivals[:RU]Наши мероприятия и праздники[:SK]Naše akcie a slávnosti

  [:CS]Naše akce a slavnosti[:de]Unsere Veranstaltungen und Feste[:en]Our events and festivals[:RU]Наши мероприятия и праздники[:SK]Naše akcie a slávnosti

 • [:CS]Doporučujeme[:de]Wir empfehlen[:en]Our recommendations[:RU]Рекомендуем[:SK]Doporučujeme

  [:CS]Doporučujeme[:de]Wir empfehlen[:en]Our recommendations[:RU]Рекомендуем[:SK]Doporučujeme

Hody

První český restaurační minipivovarPivovarský Dvůr Chýně “ byl uveden do provozu na podzim roku 1992. Celý objekt, ve kterém se náš pivovar nachází, byl dříve součástí hospodářských budov kláštera a sloužil k chovu dobytka. Technologické zařízení pivovaru bylo dodáno firmou ZVÚ Hradec Králové a.s.

V příjemném prostředí se stylovým nábytkem můžete být součástí mistrovského díla našich sládků. Pivo se vaří před vašimi zraky v měděných varnách, které se nachází přímo v naší restauraci.

Pivo je u nás vyráběno proslulou českou technologií s použitím tradičních surovin, tj. sladu, chmele a vody. Kapacita celého zařízení je přibližně 2000 hl. piva ročně. Námi vařené druhy piva jsou podávány přímo v restauraci pivovar. Veškeré pivo, které v našem pivovaru vaříme je kvasnicové nefiltrované svrchně nebo spodně kvašené.

Naše pivo:
1. český světlý ležák – je klasický kvasnicový světlý, českého typu z českých surovin a je chmelen pouze Žateckým chmelem a vyrábí se od roku 1998.

2. pšeničné pivo – je druh piva svrchně kvašený a vyrábí se od roku 2007.

3. Svrchně kvašená piva anglosaského typu – jsou piva typu ale, stout, ipa, pale ale. Tyto druhy vyrábíme od roku 2011.

Pivo si můžete odnést sebou v lahvích PET nebo v našich KEG – sudech 10, 15, 20, 30 a 50 l včetně chladícího výčepního zařízení. V naši restauraci vám nabídneme speciality české, ale istaročeské kuchyně.
Několikrát do roka pro vás připravujeme víkendy zaměřené na speciality: např. na pivu, steaky ze speciálních druhů masa, staročeské hody a hody z lesu a chlívků, s obsluhou v dobových kostýmech. K poslechu a tanci vám zahraje S.K.BAND. Na své si přijdou i děti, protože je zde připravený dětský koutek. Je otevřeno denně od 11.00 do 23.00 hodin. Návštěvníkům je k dispozici i přilehlé parkoviště pro auta a autobusy.

Pivovarský dvůr

V naši restauraci vám nabídneme speciality české, ale i staročeské kuchyně. Několikrát do roka pro vás připravujeme víkendy zaměřené na speciality: např. na pivu, steaky ze speciálních druhů masa, staročeské hody a hody z lesu a chlívků, s obsluhou v dobových kostýmech. K poslechu a tanci vám zahraje S.K.BAND (slepička kropenatá). Na své si přijdou i děti, protože je zde připravený dětský koutek.

Je otevřeno denně od 11.00 do 23:00 hodin. Návštěvníkům je k dispozici i přilehlé parkoviště pro auta a velké autobusy.

Dále vám nabízíme:

-   Českou a staročeskou kuchyni
-   Dětský koutek
-   Rodinné oslavy, svatby,promoce a oslavy narozenin
-   Rauty a firemní večírky
- Kapacita restaurace 80-100 mist
-   Připojení Wifi zdarma
-   Ubytování
-   Kvasnicové pivo
-   30 druhů piv
-   Dárkové poukazy v hodnotě 500 Kč, 1000 Kč
- Jídlo s sebou
- Masa na grilu
- Polední menu
Omezení kouření v době obědů od 11 – 15 hod.

Jelikož se Chýně nachází na cyklistické stezce, je velkým rájem pro cyklonadšence. Pivovarský Dvůr je vzdálen od metra Zličín což je 6km ,od Prahy směrem na jihozá-pad, 3km od dálnice D5 nebo 3km na Karlovy Vary ve vesnici Chýně.
Výborná dostupnost blízkého letiště Ruzyně vám umožní zpříjemnit si čekání v příjemném prostředí naši restaurace.

dětský koutek

U nás můžete platit hotově v korunách českých nebo eurech!

Die erste tschechische GasthausminibrauereiGasthausbrauerei Chyne” wurde im Herbst 1992 in Betrieb genommen. Das gesamte Objekt, in dem sich unsere Brauerei befindet, war früher ein Teil des Wirtschaftsgebäudes des Klosters und diente der Viehzüchtung. Die technologische Einrichtung der Brauerei wurde von der Firma ZVU Hradec Králové, а.s. geliefert.

In einer angenehmen Umgebung mit stilgerechten Möbeln können Sie am Meisterwerk unserer Bierbrauer teilhaben. Das Bier wird vor Ihren Augen in Kupfertanks gebraut, die sich direkt in unserem Restaurant befindet.

Unser Bier wird nach der bekannten tschechischen Technologie unter Nutzung der traditionellen Rohstoffe, d. h. Malz, Hopfen und Wasser produziert. Die Kapazität der ganzen Anlage beträgt ca. 2000 hl. Bier pro Jahr. Die bei uns gebrauten Biersorten werden unmittelbar im Restaurant serviert und zugleich auch außer der Brauerei geliefert. Alle Biersorten, die in unserer Brauerei gebraut wurden, sind unfiltriert, ober- oder untergärig.

Unser Bier:

1. Ein tschechisches helles Lagerbier – ist ein klassisches helles Hefebier nach tschechischer Art gebraut aus tschechischen Rohstoffen und wird nur mit “Žatecký” Hopfen gekocht und wird seit von 1998 hergestellt.

2. Weißbier – ist eine obergärige Biersorte und wird seit 2007 hergestellt.

3. Obergärige Biersorten der angelsächsischen Art sind die Sorten ale, stout, ipa, pale ale. Diese Arten werden seit 2011 hergestellt.

Sie können das Bier in PET Flaschen oder in unseren KEG-Fässern zu 10, 15, 20, 30 und 50 l kaufen, einschließlich der Kühl-und Zapfanlage.

Gasthausbrauerei Chýně

In unserem Restaurant bieten wir Ihnen Spezialitäten aus der tschechischen, aber auch aus der altböhmischen Küche. Mehrmals im Jahr finden am Wochenende spezielle Veranstaltungen statt, zum Beispiel Grillen von Biersteaks, Steaks von speziellen Fleischarten, traditionelle altböhmische Feste, Wald- und Stallfeste mit Bedienung in historischen Kostümen. Zum Tanz und zur Unterhaltung spielt die S.K.BAND. Auch ihre Kinder werden auf ihre Kosten kommen, weil wir hier eine Kinderecke haben.

Es ist täglich von 11:00 bis 23:00 Uhr geöffnet. Den Besucher steht der benachbarte Parkplatz für Autos und große Busse zur Verfügung.

Wir bieten Ihnen auch:

- Tschechische und altböhmische Küche

- Kinderecke

- Familienfeiern, Hochzeiten, Promotionen und Geburtstage

- Banketts und Firmenpartys

- Kostenlosen Wi-Fi-Internetanschluss

- Unterkunft

- Hefeweizenbier

- 30 Biersorten

- Geschenkgutscheine im Wert 500 und 1000 CZK

Weil Chýně an einem Radweg gelegen ist, ist es ein Paradies für Fahrradfreunde. Sie finden die Gasthausbrauerei 6 km von Prag in südwestlicher Richtung, 3 km von der Autobahn D5 oder 3 km nach Karlsbad, im Dorf Chýně.

Aufgrund der guten Erreichbarkeit des nah gelegenen Flughafens Ruzyně können Sie Ihre Wartezeit in der angenehmen Atmosphäre unseres Restaurants verbringen.

Dieses Jahr feiern wir 20jähriges Bestehen seit der Eröffnung der Gasthausbrauerei in Chýně.

Kinderecke

The first Czech microbrewery “Pivovarsky Dvur Chyne” started in the autumn of 1992. The entire object, in which our brewery and restaurant is situated, was previously part of the farm buildings of the monastery and was used to breeding cattle. Technological equipment of the brewery was delivered by ZVU Hradec Králové, a.s.

In a pleasant environment with stylish furniture, you can observe our brewer’s mastery. The beer is brewed in front of your eyes in the copper tuns, which are located directly in our restaurant.

Beer is produced by the famous Czech technology with use of traditional ingredients, i.e. malt, hops and water. The capacity of the entire equipment is approximately 2000 hl. of beer per year. Us cooked kinds of beer are served in the restaurant and at the same time and shipped out of the brewery. All the beer, which in our brewery Cook is kvasnicové svrchnì or spodnì fermented unfiltered.

Our beer:

1. Czech light lager – classic light Czech-style yeast lager. It has been brewed since 1998, using Czech ingredients, and is hopped only with hops from Žatec.

2. wheat beer – upper fermented beer, it has been brewed since 2007.

3. Upper fermented Anglo-Saxon style beers – ale, stout, ipa, pale ale. These sorts have been brewed since 2011.

You can take away a beer in PET bottles or in our KEG kegs of 10, 15, 20, 30 and 50 l, including cooling equipment with tap.

An adjacent car park for cars and large buses is available for visitors.

Pivovarsky Dvur

In our restaurant we offer you specialties of Czech, but also Old Czech cuisine. Several times a year, we prepare weekends focused on our specialties for you, such as specialties on beer, steaks from special types of meat, Old Czech feasts, feasts from the forest and the farm. During these events you can be served by attendants in period costumes. Local band S.K.BAND will play music for listening and dancing. Children will also enjoy our children´s corner.

We are open daily from 11 am to 11 pm. An adjacent car park for cars and large buses is available for visitors.

We can also offer you:

– Czech and Old Czech cuisine

– children’s corner

– family celebrations, weddings, graduations and birthday parties

– receptions and company parties

– free wi-fi connection

– accommodation

– yeast beer

– 30 types of beer

- gift vouchers in denominations of 500 and 1000 CZK

Smoking is restricted at lunchtime, from 11 am – 3 pm.

Since Chyne is located on the cycling track, it’s a paradise for cyclists. You can find Pivovarsky Dvur in the village of Chyne, about 6 km south-west of Prague, 3 km from the motorway D5 to Karlovy Vary.

Excellent accessibility to the nearby Ruzyne Airport will allow you to wait for your flight in the pleasant atmosphere of our restaurant.

This year we celebrate the 20th anniversary of the opening of the Pivovarsky Dvur Chyne

children's corner

Первый чешский ресторан – мини-пивоварня «Pivovarský Dvůr Chýně» начал работать осенью 1992-го года. Весь объект, в котором расположена наша пивоварня, был ранее частью хозяйственных зданий монастыря, и служил для животноводства. Технологическое оборудование пивоварни было предоставлено фирмой АО «ZVU Hradec Králové».

В приятной обстановке со стильной мебелью вы можете быть частью шедевра наших пивоваров. Пиво варится на ваших глазах в медных варочных котлах, которые находятся прямо в нашем ресторане.

Наше пиво производится по знаменитой чешской технологии с использованием традиционных ингредиентов, то есть, солода, хмеля и воды. Мощность всего оборудования составляет около 2000 гл пива в год. Сорта пива, сваренные у нас, подаются прямо в ресторане и, в то же время, поставляются за пределы пивоварни. Все сорта пива, которые варятся в нашей пивоварне – это дрожжевые нефильтрованные сорта верхового или низового брожения.

Наше пиво:

1. чешский светлый лагер – является классическим светлым дрожжевым пивом чешского типа, сваренным из чешского сырья с добавлением только жатецкого хмеля, производится с 1998-го года.

2. пшеничное пиво – это вид пива верхового брожения, который производится с 2007-го года.

3. пиво верхового брожения англосаксонского типа – это пиво типа эль, стаут, ипэ, светлый эль. Эти сорта пива мы производим с 2011-го года.

Вы можете купить пиво с собой в пластмассовых бутылках или в наших КЕГ бочках на 10, 15, 20, 30 и 50 л, включая кулер для розлива пива.

«Pivovarský Dvůr»

В нашем ресторане мы предлагаем вам не только блюда чешской, но и старочешской кухни. Несколько раз в год, мы организуем для вас выходные, специализированные на фирменных блюдах: например, на пиве, стейках из специальных видов мяса, старочешских блюдах и блюдах из лесов и хлевов, с персоналом в костюмах того времени. Для наслаждения и танца вам сыграет «S.K.BAND». И ваши дети получат удовольствие, потому что здесь подготовлен детский уголок.

Открыто ежедневно с 11.00 до 23.00. В распоряжении посетителей находится и прилегающая парковка для автомобилей и больших автобусов.

Кроме этого, предлагаем Вам:

Блюда чешской, но и старочешской кухни

Детский уголок

Семейные торжества, свадьбы, церемонии по вручению дипломов и празднования дней рождения

Рауты и корпоративные вечеринки

Бесплатное подключение к Wifi

Проживание

Дрожжевое пиво

30 сортов пива

Подарочные сертификаты номиналом 500 и 1000 CZK

Едa на вынос

Ограничение курения во время обеда с 11.00 до 15.00.

Поскольку через Chýně проходит велосипедная тропа, деревня является раем для велолюбителей. «Pivovarský Dvůr» Вы найдете в 6-ти км от Праги в юго-западном направлении, в 3-х км от автомагистрали D5 или в 3-х км в направлении на Карловы Вары в деревне Chýně.

Отличная доступность близкого аэропорта «Ruzyně» позволит Вам скрасить свое ожидание в приятной атмосфере нашего ресторана.

В этом году мы празднуем 20-летие открытия пивоварни «Pivovarský Dvůr» в деревне Chýně.

детский уголок

Prvý český reštauračný minipivovarPivovarský Dvor Chýně “ bol uvedený do prevádzky na jeseň v roku 1992. Celý objekt, v ktorom se náš pivovar nachádza, bol pôvodne súčasťou hospodárskych budov kláštora a slúžil k chovu dobytka. Technologické zariadenie pivovaru bolo dodané firmou ZVÚ Hradec Králové a.s.

V príjemnom prostredí so štýlovým nábytkom môžete býť súčasťou majstrovského diela našich sládkov. Pivo sa varí pred vašimi očami v medených varniach, ktoré sa nachádzajú priamo v našej reštaurácii.

Pivo sa u nás vyrába vyhlásenou českou technológiou s použitím tradičných surovín, tj. sladu, chmelu a vody. Kapacita celého zariadenia je približne 2000 hl. piva ročne. Nami varené druhy piva sú podávané priamo v reštaurácii a zároveň sú expedované aj mimo pivovaru. Všetko pivo, ktoré v našom pivovare varíme, je kvasnicové nefiltrované vrchne alebo spodne kvasené.

Naše pivo:

1. český svetlý ležiak – je klasický kvasnicový svetlý, českého typu z českých surovín a je chmelený jedine Žateckým chmelom a vyrába sa od roku 1998.

2. pšeničné pivo – je vrchne kvasený druh piva a vyrába sa od roku 2007.

3. vrchne kvasené pivá anglosaského typu – sú pivá typu ale, stout, ipa, pale ale. Tieto druhy vyrábame od roku 2011.

Pivo si môžete odniesť so sebou v plastových fľašiach alebo v našich KEG – sudoch 10, 15, 20, 30 a 50 l spolu s chladiacim výčapným zariadením.

Pivovarský dvor

V našej reštaurácii vám ponúkneme špeciality českej, ale aj staročeskej kuchyne. Niekoľkokrát do roka pre vás pripravujeme víkendy zamerané na špeciality: napr. na pive, steaky zo špeciálnych druhov mäsa, staročeské hody a hody z lesov a chlievov, s obsluhou v dobových kostýmoch. K odposluchu a do tanca vám zahrá S.K.BAND. Na svoje si prídu aj deti, pretože tu máme pripravený detský kútik.

Máme otvorené denne od 11.00 do 23:00 hodiny. Návštevníkom je k dispozícii aj priľahlé parkovisko pre autá a veľké autobusy.

Ďalej vám ponúkame:

- Českú a staročeskú kuchyňu

- Detský kútik

- Rodinné oslavy, svadby, promócie a oslavy narodenín

- Rauty a firemné večierky

- Pripojenie Wifi zadarmo

- Ubytovanie

- Kvasnicové pivo

- 30 druhov pív

- Darčekové poukazy v hodnote 500 a 1000 Kč

- Jedlo so sebou

Keďže sa Chýně nachádza na cyklistickej ceste, je veľkým rajom pre cyklonadšencov. Pivovarský Dvor nájdete 6 km od Prahy smerom na juhozápad, 3 km od diaľnice D5 alebo 3 km na Karlové Vary v dedine Chýně.

Výborná dostupnosť k blízkemu letisku Ruzyně vám umožní spríjemniť si čakanie v príjemnom prostredí našej reštaurácie.

Tento rok oslávime 20. výročie otvorenia Pivovarského dvora v Chýni.

detský kútik